Instruktionsbok SHARP SJ-BA20IHXI3-EU

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad... Glöm inte: läs alltid instruktionsboken innan du köper något!

Om det här dokumentet innehåller det du söker kan du ladda ner det direkt. Lastmanuals erbjuder dig snabb och enkel tillgång till SHARP SJ-BA20IHXI3-EU instruktionsboken Vi hoppas att den här SHARP SJ-BA20IHXI3-EU manualen blir till nytta för dig

Hjälp med att ladda ner manualen för SHARP SJ-BA20IHXI3-EU


SHARP SJ-BA20IHXI3-EU : Ladda ner hela instruktionsboken (10562 Ko)

Utdrag ur manual: manual SHARP SJ-BA20IHXI3-EU

Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen

[. . . ] Fjern de produktene som har tinet helt eller delvis i løpet av perioden med feil. [. . . ] Denna enhet är tillverkad för att användas i hus och den är endast lämplig för kylning/lagring av livsmedel. När den är skadad måste den bytas, detta bör endast utföras av kvalificerad personal. För att vara säker på att ha en låg temperatur i detta område, se till att hyllan ligger i nivå med denna symbol, som visas på bilden. Adapti-Shelf (I vissa modeller) Adapti-Shelf mekanismen ger högre förvaringsutrymmen med en enkel rörelse. Placera inte mat du skall frysa in i närheten av redan frusen mat. Din kyl kommer att bevara din frysta mat i ca 18 timmar i omgivningstemperaturer på 25°C och ca 13 timmar i omgivningstemperaturer på 32°C. [. . . ] Speciellt om luftfuktigheten i rummet är för hög, ju oftare dörren öppnas, ju snabbare kommer luftfuktigheten att öka. [. . . ]

ANVÄNDARVILLKOR FÖR ATT LADDA NER INSTRUKTIONSBOKEN SHARP SJ-BA20IHXI3-EU

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad...
Lastmanuals kan inte på något sätt hållas ansvarigt för att det dokument du söker saknas, är inkomplett, på ett annat språk än ditt eget eller om modellbeteckning eller språk inte stämmer med beskrivningen. Lastmanuals tillhandahåller ingen översättningsservice.

Klicka på ”Ladda ner manualen” i slutet av texten för att godkänna användarvillkoren. Nedladdningen startar genast.

Leta efter manual

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Med ensamrätt.
Varumärken och produktnamn är respektive rättsinnehavares egendom.

flag