Instruktionsbok SEVERIN MW 7761

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad... Glöm inte: läs alltid instruktionsboken innan du köper något!

Om det här dokumentet innehåller det du söker kan du ladda ner det direkt. Lastmanuals erbjuder dig snabb och enkel tillgång till SEVERIN MW 7761 instruktionsboken Vi hoppas att den här SEVERIN MW 7761 manualen blir till nytta för dig

Hjälp med att ladda ner manualen för SEVERIN MW 7761


SEVERIN MW 7761 : Ladda ner hela instruktionsboken (1044 Ko)

Utdrag ur manual: manual SEVERIN MW 7761

Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen

[. . . ] Træk aldrig i selve ledningen, når ledningen tages ud af stikkontakten; tag altid fat i Innan du använder mikrovågsugnen bör du läsa följande instruktioner och spara denna bruksanvisning för framtida bruk. [. . . ] På grund av detta är det också viktigt att regelbundet kontrollera hela höljet och insidan av ugnen. Klass B-utrustning kan användas för hushållsbruk samt i anläggningar direkt anslutna till lågspänningsnätverk i bostadsbyggnader. Mat med hög vattenhalt värms snabbare än relativt torr mat. Mikrovågsugnen måste rengöras regelbundet och eventuella rester av livsmedel måste tas bort efter varje användning. [. . . ] Denna garanti inverkar inte på dina lagstadgade rättigheter eller dina lagenliga rättigheter enligt den nationella konsumentskyddslagstiftningen. [. . . ]

ANVÄNDARVILLKOR FÖR ATT LADDA NER INSTRUKTIONSBOKEN SEVERIN MW 7761

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad...
Lastmanuals kan inte på något sätt hållas ansvarigt för att det dokument du söker saknas, är inkomplett, på ett annat språk än ditt eget eller om modellbeteckning eller språk inte stämmer med beskrivningen. Lastmanuals tillhandahåller ingen översättningsservice.

Klicka på ”Ladda ner manualen” i slutet av texten för att godkänna användarvillkoren. Nedladdningen startar genast.

Leta efter manual

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Med ensamrätt.
Varumärken och produktnamn är respektive rättsinnehavares egendom.

flag