Instruktionsbok SEVERIN ME 7869

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad... Glöm inte: läs alltid instruktionsboken innan du köper något!

Om det här dokumentet innehåller det du söker kan du ladda ner det direkt. Lastmanuals erbjuder dig snabb och enkel tillgång till SEVERIN ME 7869 instruktionsboken Vi hoppas att den här SEVERIN ME 7869 manualen blir till nytta för dig

Hjälp med att ladda ner manualen för SEVERIN ME 7869


SEVERIN ME 7869 : Ladda ner hela instruktionsboken (835 Ko)

Utdrag ur manual: manual SEVERIN ME 7869

Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen

[. . . ] Træk aldrig i selve ledningen, når ledningen tages ud af stikkontakten; tag altid fat i selve stikket. [. . . ] Denna produkt uppfyller de krav som är gällande för CE-märkning. Denna mikrovågsugn är endast ämnad för upptining, värmning och tillagning av mat. Därför är det viktigt att du är ytterst försiktig när du handskas med olika kärl, t. På grund av detta är det också viktigt att regelbundet kontrollera hela höljet och insidan av ugnen. Mat med hög vattenhalt värms snabbare än relativt torr mat. De inre ytorna måste rengöras noggrant efter varje användning. [. . . ] Denna garanti inverkar inte på dina lagstadgade rättigheter eller dina lagenliga rättigheter enligt den nationella konsumentskyddslagstiftningen. [. . . ]

ANVÄNDARVILLKOR FÖR ATT LADDA NER INSTRUKTIONSBOKEN SEVERIN ME 7869

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad...
Lastmanuals kan inte på något sätt hållas ansvarigt för att det dokument du söker saknas, är inkomplett, på ett annat språk än ditt eget eller om modellbeteckning eller språk inte stämmer med beskrivningen. Lastmanuals tillhandahåller ingen översättningsservice.

Klicka på ”Ladda ner manualen” i slutet av texten för att godkänna användarvillkoren. Nedladdningen startar genast.

Leta efter manual

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Med ensamrätt.
Varumärken och produktnamn är respektive rättsinnehavares egendom.

flag