Instruktionsbok SEVERIN KS 9878

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad... Glöm inte: läs alltid instruktionsboken innan du köper något!

Om det här dokumentet innehåller det du söker kan du ladda ner det direkt. Lastmanuals erbjuder dig snabb och enkel tillgång till SEVERIN KS 9878 instruktionsboken Vi hoppas att den här SEVERIN KS 9878 manualen blir till nytta för dig

Hjälp med att ladda ner manualen för SEVERIN KS 9878


SEVERIN KS 9878 : Ladda ner hela instruktionsboken (2097 Ko)

Utdrag ur manual: manual SEVERIN KS 9878

Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen

[. . . ] Træk aldrig i selve ledningen, når ledningen tages ud af stikkontakten; ta altid fat i selve stikket. [. . . ] (se EU-direktivet i slutet av denna bruksanvisning) Använd inte denna enhet med hjälp av en transformator eller tillsammans med andra elapparater genom att använda en förlängningssladd. Värmare eller värmefläktar) för att påskynda avfrostningen; följ endast de åtgärder som rekommenderas i denna bruksanvisning. Ismaskiner) inuti kylskåpet ifall detta inte är specificerat enligt denna bruksanvisning. Denna apparat är ämnad endast för förvaring av drycker i flaska. Enheten bör endast transporteras i dess vertikala position; luta den inte mera än 30°. Om detta trots allt inte kan undvikas bör lämplig isolering installeras mellan värmekällan och apparaten. [. . . ] Denna garanti inverkar inte på dina lagstadgade rättigheter eller dina lagenliga rättigheter enligt den nationella konsumentskyddslagstiftningen. [. . . ]

ANVÄNDARVILLKOR FÖR ATT LADDA NER INSTRUKTIONSBOKEN SEVERIN KS 9878

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad...
Lastmanuals kan inte på något sätt hållas ansvarigt för att det dokument du söker saknas, är inkomplett, på ett annat språk än ditt eget eller om modellbeteckning eller språk inte stämmer med beskrivningen. Lastmanuals tillhandahåller ingen översättningsservice.

Klicka på ”Ladda ner manualen” i slutet av texten för att godkänna användarvillkoren. Nedladdningen startar genast.

Leta efter manual

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Med ensamrätt.
Varumärken och produktnamn är respektive rättsinnehavares egendom.

flag