Instruktionsbok SEVERIN KS 9822 HOCHKUHLSCHRANK

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad... Glöm inte: läs alltid instruktionsboken innan du köper något!

Om det här dokumentet innehåller det du söker kan du ladda ner det direkt. Lastmanuals erbjuder dig snabb och enkel tillgång till SEVERIN KS 9822 HOCHKUHLSCHRANK instruktionsboken Vi hoppas att den här SEVERIN KS 9822 HOCHKUHLSCHRANK manualen blir till nytta för dig

Hjälp med att ladda ner manualen för SEVERIN KS 9822 HOCHKUHLSCHRANK


SEVERIN KS 9822 HOCHKUHLSCHRANK : Ladda ner hela instruktionsboken (1255 Ko)

Utdrag ur manual: manual SEVERIN KS 9822 HOCHKUHLSCHRANK

Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen

[. . . ] Træk aldrig i selve ledningen, når ledningen tages ud af stikkontakten; tag altid fat i selve stikket. [. . . ] Värmare eller värmefläktar) för att påskynda avfrostningen; följ endast de åtgärder som rekommenderas i denna bruksanvisning. Ismaskiner) inuti frysen ifall detta inte är specificerat enligt denna bruksanvisning. Denna enhet är endast ämnad för förvaring av livsmedel. 1 dörrhandtag 2 skruvar 2 skruvlock 1 skydd för gångjärnsöppningen Tag bort allt ut- och invändigt förpackningsmaterial, inklusive tejp. Uppgifter om de omgivningstemperaturer som är lämpliga för denna produkt. Sätt enheten tillbaka i den avsedda positionen och vänta ca två timmar innan du ansluter den till elnätet. [. . . ] Denna garanti inverkar inte på dina lagstadgade rättigheter eller dina lagenliga rättigheter enligt den nationella konsumentskyddslagstiftningen. [. . . ]

ANVÄNDARVILLKOR FÖR ATT LADDA NER INSTRUKTIONSBOKEN SEVERIN KS 9822 HOCHKUHLSCHRANK

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad...
Lastmanuals kan inte på något sätt hållas ansvarigt för att det dokument du söker saknas, är inkomplett, på ett annat språk än ditt eget eller om modellbeteckning eller språk inte stämmer med beskrivningen. Lastmanuals tillhandahåller ingen översättningsservice.

Klicka på ”Ladda ner manualen” i slutet av texten för att godkänna användarvillkoren. Nedladdningen startar genast.

Leta efter manual

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Med ensamrätt.
Varumärken och produktnamn är respektive rättsinnehavares egendom.

flag