Instruktionsbok SEVERIN KS 9816

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad... Glöm inte: läs alltid instruktionsboken innan du köper något!

Om det här dokumentet innehåller det du söker kan du ladda ner det direkt. Lastmanuals erbjuder dig snabb och enkel tillgång till SEVERIN KS 9816 instruktionsboken Vi hoppas att den här SEVERIN KS 9816 manualen blir till nytta för dig

Hjälp med att ladda ner manualen för SEVERIN KS 9816


SEVERIN KS 9816 : Ladda ner hela instruktionsboken (1046 Ko)

Utdrag ur manual: manual SEVERIN KS 9816

Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen

[. . . ] Træk aldrig i selve ledningen, når ledningen tages ud af stikkontakten; tag altid fat i selve stikket. [. . . ] Denna enhet är endast ämnad för förvaring av livsmedel. Om detta trots allt inte kan undvikas bör lämplig isolering installeras mellan värmekällan och apparaten. Sätt enheten tillbaka i den avsedda positionen och vänta ca fyra timmar innan du ansluter den till elnätet. Den beror även på hur ofta dörren öppnas och hur länge den förblir öppen. Vi rekommenderar starkt att du märker varje produkt i frysen med all relevant information, såsom typ av mat, frysdatum och bäst före datum. Efter 24 timmar kan temperaturkontrollen vridas tillbaka till dess ursprungliga position. [. . . ] *) enligt EU-direktiv 1060/2010 Annex III **) Den faktiska elförbrukningen beror på hur apparaten används och hur den är placerad [. . . ]

ANVÄNDARVILLKOR FÖR ATT LADDA NER INSTRUKTIONSBOKEN SEVERIN KS 9816

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad...
Lastmanuals kan inte på något sätt hållas ansvarigt för att det dokument du söker saknas, är inkomplett, på ett annat språk än ditt eget eller om modellbeteckning eller språk inte stämmer med beskrivningen. Lastmanuals tillhandahåller ingen översättningsservice.

Klicka på ”Ladda ner manualen” i slutet av texten för att godkänna användarvillkoren. Nedladdningen startar genast.

Leta efter manual

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Med ensamrätt.
Varumärken och produktnamn är respektive rättsinnehavares egendom.

flag