Instruktionsbok SEVERIN KS 9798

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad... Glöm inte: läs alltid instruktionsboken innan du köper något!

Om det här dokumentet innehåller det du söker kan du ladda ner det direkt. Lastmanuals erbjuder dig snabb och enkel tillgång till SEVERIN KS 9798 instruktionsboken Vi hoppas att den här SEVERIN KS 9798 manualen blir till nytta för dig

Hjälp med att ladda ner manualen för SEVERIN KS 9798


SEVERIN KS 9798 : Ladda ner hela instruktionsboken (1275 Ko)

Utdrag ur manual: manual SEVERIN KS 9798

Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen

[. . . ] Træk aldrig i selve ledningen, når ledningen tages ud af stikkontakten; tag altid fat i selve stikket. [. . . ] avfrostningen; följ endast de åtgärder som rekommenderas i denna bruksanvisning. Ismaskiner) inuti frysen ifall detta inte är specificerat enligt denna bruksanvisning. Denna enhet är endast ämnad för förvaring av livsmedel. Denna klassifikation indikerar inom vilka rumstemperaturer produkten kan användas. Vänligen notera att information om denna produkts klimatklass finns i produktbladet; specifikationen finns i slutet av denna manual. Om detta trots allt inte kan undvikas bör lämplig isolering installeras mellan värmekällan och apparaten. Vi rekommenderar att du sätter maten som skall frysas i detta fack för snabbinfrysning först och flyttar den till andra fack (enligt behov) efter 24 timmar. Vi rekommenderar starkt att du märker varje produkt i frysen med all relevant information, såsom typ av mat, frysdatum och bäst före datum. [. . . ] * enligt EU-direktiv 1062/2010 Annex III ** Den faktiska elförbrukningen beror på hur apparaten används och hur den är placerad [. . . ]

ANVÄNDARVILLKOR FÖR ATT LADDA NER INSTRUKTIONSBOKEN SEVERIN KS 9798

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad...
Lastmanuals kan inte på något sätt hållas ansvarigt för att det dokument du söker saknas, är inkomplett, på ett annat språk än ditt eget eller om modellbeteckning eller språk inte stämmer med beskrivningen. Lastmanuals tillhandahåller ingen översättningsservice.

Klicka på ”Ladda ner manualen” i slutet av texten för att godkänna användarvillkoren. Nedladdningen startar genast.

Leta efter manual

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Med ensamrätt.
Varumärken och produktnamn är respektive rättsinnehavares egendom.

flag