Instruktionsbok SEVERIN KB 8872

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad... Glöm inte: läs alltid instruktionsboken innan du köper något!

Om det här dokumentet innehåller det du söker kan du ladda ner det direkt. Lastmanuals erbjuder dig snabb och enkel tillgång till SEVERIN KB 8872 instruktionsboken Vi hoppas att den här SEVERIN KB 8872 manualen blir till nytta för dig

Hjälp med att ladda ner manualen för SEVERIN KB 8872


SEVERIN KB 8872 : Ladda ner hela instruktionsboken (956 Ko)

Utdrag ur manual: manual SEVERIN KB 8872

Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen

[. . . ] Denna garanti inverkar inte på dina lagstadgade rättigheter eller dina lagenliga rättigheter enligt den nationella konsumentskyddslagstiftningen. [. . . ] Om detta trots allt inte kan undvikas bör lämplig isolering installeras mellan värmekällan och apparaten. Livsmedlen bör därför förvaras enligt följande: På kylskåpets hyllor (uppifrån neråt): bakverk, färdiga maträtter, mjölkprodukter, kött, fisk och kallt kött/ korv. Denna enhet är endast ämnad för förvaring av livsmedel. Enheten bör endast transporteras i dess vertikala position; luta den inte mera än 30°. Och kallförvaringsfacket beror huvudsakligen på omgivningens temperatur, inställningen av temperaturkontrollen samt mängden Innan du använder apparaten bör du läsa denna bruksanvisning noga och spara den för framtida referens. Denna produkt uppfyller de krav som är gällande för CE-märkning. [. . . ] Træk aldrig i selve ledningen, når ledningen tages ud af stikkontakten; tag altid fat i selve stikket. [. . . ]

ANVÄNDARVILLKOR FÖR ATT LADDA NER INSTRUKTIONSBOKEN SEVERIN KB 8872

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad...
Lastmanuals kan inte på något sätt hållas ansvarigt för att det dokument du söker saknas, är inkomplett, på ett annat språk än ditt eget eller om modellbeteckning eller språk inte stämmer med beskrivningen. Lastmanuals tillhandahåller ingen översättningsservice.

Klicka på ”Ladda ner manualen” i slutet av texten för att godkänna användarvillkoren. Nedladdningen startar genast.

Leta efter manual

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Med ensamrätt.
Varumärken och produktnamn är respektive rättsinnehavares egendom.

flag