Instruktionsbok SEVERIN KA 4807

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad... Glöm inte: läs alltid instruktionsboken innan du köper något!

Om det här dokumentet innehåller det du söker kan du ladda ner det direkt. Lastmanuals erbjuder dig snabb och enkel tillgång till SEVERIN KA 4807 instruktionsboken Vi hoppas att den här SEVERIN KA 4807 manualen blir till nytta för dig

Hjälp med att ladda ner manualen för SEVERIN KA 4807


SEVERIN KA 4807 : Ladda ner hela instruktionsboken (1033 Ko)

Utdrag ur manual: manual SEVERIN KA 4807

Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen

[. . . ] Apparatet og dets ledning må altid holdes væk fra børn som er yngre en 8 år. [. . . ] Denna produkt uppfyller de krav som är gällande för CE-märkning. För att undvika risker och för att uppfylla säkerhetskraven, får reparationer av denna elektriska apparat eller dess elsladd endast utföras av vår kundservice. Innan varje användning bör apparaten samt dess elsladd och monterade tillbehör inspekteras noga så att de inte har några skador. Starta den igen genom att ställa på/avknappen på `0' positionen och därefter tillbaka på `1'. innan första användningen Innan kaffekokaren används för första gången bör du låta apparaten göra två eller tre filtreringsomgångar med maximal mängd vatten men utan kaffepulver. Detta bör också göras om apparaten inte varit i användning under en längre tid, samt efter avkalkning. [. . . ] Denna garanti inverkar inte på dina lagstadgade rättigheter eller dina lagenliga rättigheter enligt den nationella konsumentskyddslagstiftningen. [. . . ]

ANVÄNDARVILLKOR FÖR ATT LADDA NER INSTRUKTIONSBOKEN SEVERIN KA 4807

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad...
Lastmanuals kan inte på något sätt hållas ansvarigt för att det dokument du söker saknas, är inkomplett, på ett annat språk än ditt eget eller om modellbeteckning eller språk inte stämmer med beskrivningen. Lastmanuals tillhandahåller ingen översättningsservice.

Klicka på ”Ladda ner manualen” i slutet av texten för att godkänna användarvillkoren. Nedladdningen startar genast.

Leta efter manual

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Med ensamrätt.
Varumärken och produktnamn är respektive rättsinnehavares egendom.

flag