Instruktionsbok SEVERIN FR 2431

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad... Glöm inte: läs alltid instruktionsboken innan du köper något!

Om det här dokumentet innehåller det du söker kan du ladda ner det direkt. Lastmanuals erbjuder dig snabb och enkel tillgång till SEVERIN FR 2431 instruktionsboken Vi hoppas att den här SEVERIN FR 2431 manualen blir till nytta för dig

Hjälp med att ladda ner manualen för SEVERIN FR 2431


SEVERIN FR 2431 : Ladda ner hela instruktionsboken (773 Ko)

Utdrag ur manual: manual SEVERIN FR 2431

Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen

[. . . ] Lad aldrig ledningen hænge frit; ledningen skal altid holdes langt væk fra apparatets varme dele. [. . . ] Innan du använder apparaten bör du läsa denna bruksanvisning noga och spara den för framtida referens. Denna produkt uppfyller de krav som är gällande för CE-märkning. Av denna elektriska apparat eller dess elsladd endast utföras av vår kundservice. Innan varje användning bör apparaten samt dess elsladd och monterade tillbehör inspekteras noga så att de inte har några skador. Bör elsladden dras ut till sin fulla längd ur sladdförvaringsutrymmet och värmeelementet bör läggas i motsvarande styrspår på enhetens baksida. När friteringen är färdig kan korgen placeras på kanten av behållaren med hjälp av konsolen; I denna position rinner olja/fett tillbaka till behållaren (se bild). [. . . ] Denna garanti inverkar inte på dina lagstadgade rättigheter eller dina lagenliga rättigheter enligt den nationella konsumentskyddslagstiftningen. [. . . ]

ANVÄNDARVILLKOR FÖR ATT LADDA NER INSTRUKTIONSBOKEN SEVERIN FR 2431

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad...
Lastmanuals kan inte på något sätt hållas ansvarigt för att det dokument du söker saknas, är inkomplett, på ett annat språk än ditt eget eller om modellbeteckning eller språk inte stämmer med beskrivningen. Lastmanuals tillhandahåller ingen översättningsservice.

Klicka på ”Ladda ner manualen” i slutet av texten för att godkänna användarvillkoren. Nedladdningen startar genast.

Leta efter manual

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Med ensamrätt.
Varumärken och produktnamn är respektive rättsinnehavares egendom.

flag