Instruktionsbok SEVERIN ESPRESA PLUS KA 5995

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad... Glöm inte: läs alltid instruktionsboken innan du köper något!

Om det här dokumentet innehåller det du söker kan du ladda ner det direkt. Lastmanuals erbjuder dig snabb och enkel tillgång till SEVERIN ESPRESA PLUS KA 5995 instruktionsboken Vi hoppas att den här SEVERIN ESPRESA PLUS KA 5995 manualen blir till nytta för dig

Hjälp med att ladda ner manualen för SEVERIN ESPRESA PLUS KA 5995


SEVERIN ESPRESA PLUS KA 5995 : Ladda ner hela instruktionsboken (2228 Ko)

Utdrag ur manual: manual SEVERIN ESPRESA PLUS KA 5995

Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen

[. . . ] Apparatet og dets ledning må altid holdes væk fra børn som er yngre en 8 år. [. . . ] se till att nätspänningen i vägguttaget motsvarar den som är märkt på apparatens skylt. Denna produkt uppfyller de krav som är gällande för CE-märkning. För att undvika risker och för att uppfylla säkerhetskraven, får reparationer av denna elektriska apparat eller dess elsladd endast utföras av vår kundservice. Innan varje användning bör apparaten samt dess Under denna process använder du panarellon flera gånger som beskrivet i sektionen Så gör du hett vatten. Detta bör också göras om apparaten inte varit i användning under en längre tid. Manometer Den inbyggda manometern visar det aktuella trycket när espresson bereds. [. . . ] Denna produkt uppfyller de krav som är gällande för CEmärkning. [. . . ]

ANVÄNDARVILLKOR FÖR ATT LADDA NER INSTRUKTIONSBOKEN SEVERIN ESPRESA PLUS KA 5995

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad...
Lastmanuals kan inte på något sätt hållas ansvarigt för att det dokument du söker saknas, är inkomplett, på ett annat språk än ditt eget eller om modellbeteckning eller språk inte stämmer med beskrivningen. Lastmanuals tillhandahåller ingen översättningsservice.

Klicka på ”Ladda ner manualen” i slutet av texten för att godkänna användarvillkoren. Nedladdningen startar genast.

Leta efter manual

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Med ensamrätt.
Varumärken och produktnamn är respektive rättsinnehavares egendom.

flag