Instruktionsbok SAMSUNG NK36N5703BS

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad... Glöm inte: läs alltid instruktionsboken innan du köper något!

Om det här dokumentet innehåller det du söker kan du ladda ner det direkt. Lastmanuals erbjuder dig snabb och enkel tillgång till SAMSUNG NK36N5703BS instruktionsboken Vi hoppas att den här SAMSUNG NK36N5703BS manualen blir till nytta för dig

Hjälp med att ladda ner manualen för SAMSUNG NK36N5703BS


SAMSUNG NK36N5703BS : Ladda ner hela instruktionsboken (4534 Ko)

Utdrag ur manual: manual SAMSUNG NK36N5703BS

Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen

[. . . ] Sto se tice tehnickih mera i mera sigurnosti koje moraju da se preduzmu prilikom ispustanja pare, treba se strogo pridrzavati odredbi i propisa lokalnih vlasti. [. . . ] Avledningsröret skall ha samma diameter som anslutningsflänsen. I det fall fläkten är försedd med kolfilter skall dessa tas ur. Rören och utloppsöppningarna i väggen med vilka fläkten skall anslutas bör ha samma diameter som luftutsläppet (anslutningsflänsen). Vi avsäger oss därför allt ansvar gällande denna typ av problem. Röret skall vara så rakt som möjligt (högsta tillåtna vinkel på böjarna 90°). I det fall fläkten saknar stickkontakt (direktanslutning till nätet), eller om uttaget är placerat på en svåråtkomlig plats skall en godkänd tvåpolig strömbrytare installeras som garanterar en fullkomlig frånkoppling från nätet i samband med överspänningsklass III, i enlighet med installationsbestämmelserna. [. . . ] Försök inte göra några ytterligare reparationer om följande instruktioner inte hjälper i varje enskilt fall. [. . . ]

ANVÄNDARVILLKOR FÖR ATT LADDA NER INSTRUKTIONSBOKEN SAMSUNG NK36N5703BS

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad...
Lastmanuals kan inte på något sätt hållas ansvarigt för att det dokument du söker saknas, är inkomplett, på ett annat språk än ditt eget eller om modellbeteckning eller språk inte stämmer med beskrivningen. Lastmanuals tillhandahåller ingen översättningsservice.

Klicka på ”Ladda ner manualen” i slutet av texten för att godkänna användarvillkoren. Nedladdningen startar genast.

Leta efter manual

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Med ensamrätt.
Varumärken och produktnamn är respektive rättsinnehavares egendom.

flag