Instruktionsbok PHILIPS EP4346

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad... Glöm inte: läs alltid instruktionsboken innan du köper något!

Om det här dokumentet innehåller det du söker kan du ladda ner det direkt. Lastmanuals erbjuder dig snabb och enkel tillgång till PHILIPS EP4346 instruktionsboken Vi hoppas att den här PHILIPS EP4346 manualen blir till nytta för dig

Hjälp med att ladda ner manualen för PHILIPS EP4346


PHILIPS EP4346 : Ladda ner hela instruktionsboken (4923 Ko)

Utdrag ur manual: manual PHILIPS EP4346

Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen

[. . . ] Montera den klassiska mjölkskummaren (endast vissa modeller) 1 Tryck på valfri (Bild 3) dryckessymbol eller symbolen (Bild 4) för fler drycker (endast vissa modeller) för att brygga ett kopp kaffe. [. . . ] Genom att trycka på symbolen för inställningar kan du ändra följande inställningar för bryggaren: - Vattnets hårdhetsgrad: du kan välja mellan fem nivåer beroende på vattnets hårdhetsgrad i din - Frontbelysning (endast vissa modeller): du kan välja mellan "alltid på", "på under bryggning" och Rengöring av den klassiska mjölkskummaren (endast vissa modeller) 4 Sätt ihop de tre delarna av mjölkskummaren och sätt tillbaka mjölkskummaren på bryggaren igen. Det minskar även behovet av avkalkning, genom att minska mängden kalkavlagringar i bryggaren. - När statusen på filtret är 0 procent visar bryggaren en uppmaning, varje gång du slår på bryggaren, om att du ska byta AquaClean-filtret. Om du inte gör det kan det hända att luft dras in i bryggaren i stället för vatten, vilket låter mycket och förhindrar bryggaren från att brygga kaffe. När statusindikatorn för AquaClean sjunker till 0 procent eller när bryggaren visar ett meddelande för att påminna dig om att byta AquaClean-filtret: 1 ta ur det gamla AquaClean-vattenfiltret 2 installera ett nytt filter och aktivera det enligt beskrivningen i kapitlet "Aktivera AquaClean- 9 Vänta tills bryggaren har pumpat ut allt vatten. Om detta fungerar, se till att AquaClean-filtret är förberett innan du sätter tillbaka det. [. . . ] Detta vatten rinner direkt från den inre kretsen till droppbrickan. [. . . ]

ANVÄNDARVILLKOR FÖR ATT LADDA NER INSTRUKTIONSBOKEN PHILIPS EP4346

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad...
Lastmanuals kan inte på något sätt hållas ansvarigt för att det dokument du söker saknas, är inkomplett, på ett annat språk än ditt eget eller om modellbeteckning eller språk inte stämmer med beskrivningen. Lastmanuals tillhandahåller ingen översättningsservice.

Klicka på ”Ladda ner manualen” i slutet av texten för att godkänna användarvillkoren. Nedladdningen startar genast.

Leta efter manual

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Med ensamrätt.
Varumärken och produktnamn är respektive rättsinnehavares egendom.

flag