Instruktionsbok PHILIPS EP3243

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad... Glöm inte: läs alltid instruktionsboken innan du köper något!

Om det här dokumentet innehåller det du söker kan du ladda ner det direkt. Lastmanuals erbjuder dig snabb och enkel tillgång till PHILIPS EP3243 instruktionsboken Vi hoppas att den här PHILIPS EP3243 manualen blir till nytta för dig

Hjälp med att ladda ner manualen för PHILIPS EP3243


PHILIPS EP3243 : Ladda ner hela instruktionsboken (6513 Ko)

Utdrag ur manual: manual PHILIPS EP3243

Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen

[. . . ] Montera den klassiska mjölkskummaren (endast vissa modeller) Se till att mjölkbehållaren och ramen är rena innan du sätter ihop dem. [. . . ] Ju lägre malningsinställning, desto finare mals kaffebönorna och desto starkare blir kaffet. Rengöra den klassiska mjölkskummaren efter varje användning 4 Sätt ihop de två delarna av mjölkskummaren och sätt tillbaka mjölkskummaren på bryggaren igen. Det minskar även behovet av avkalkning, genom att minska mängden kalkavlagringar i bryggaren. Om du inte gör det kan det hända att luft dras in i bryggaren i stället för vatten, vilket låter mycket och förhindrar bryggaren från att brygga kaffe. 2 När bryggaren är avstängd trycker du och håller AquaClean-ikonen intryckt tills lampan på denna 13 Vänta tills bryggaren har pumpat ut allt vatten. Förbered AquaClean-filtret enligt steg 1 och 2 i kapitlet Aktivera AquaClean-filter (5 min) innan du sätter tillbaka det. [. . . ] Detta vatten rinner direkt från den inre kretsen till droppbrickan. [. . . ]

ANVÄNDARVILLKOR FÖR ATT LADDA NER INSTRUKTIONSBOKEN PHILIPS EP3243

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad...
Lastmanuals kan inte på något sätt hållas ansvarigt för att det dokument du söker saknas, är inkomplett, på ett annat språk än ditt eget eller om modellbeteckning eller språk inte stämmer med beskrivningen. Lastmanuals tillhandahåller ingen översättningsservice.

Klicka på ”Ladda ner manualen” i slutet av texten för att godkänna användarvillkoren. Nedladdningen startar genast.

Leta efter manual

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Med ensamrätt.
Varumärken och produktnamn är respektive rättsinnehavares egendom.

flag