Instruktionsbok GORENJE WHI943A3XGB

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad... Glöm inte: läs alltid instruktionsboken innan du köper något!

Om det här dokumentet innehåller det du söker kan du ladda ner det direkt. Lastmanuals erbjuder dig snabb och enkel tillgång till GORENJE WHI943A3XGB instruktionsboken Vi hoppas att den här GORENJE WHI943A3XGB manualen blir till nytta för dig

Hjälp med att ladda ner manualen för GORENJE WHI943A3XGB


GORENJE WHI943A3XGB : Ladda ner hela instruktionsboken (5917 Ko)

Utdrag ur manual: manual GORENJE WHI943A3XGB

Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen

[. . . ] Nomaint bojtu spuldzi ar tda pasa veida spuldzi, k tas nordts uz pasbu etietes vai ar k tas ir nordts uz pasas spuldzes gaisa noscj. [. . . ] I det fall fläkten är försedd med kolfilter skall dessa tas ur. Rören och utloppsöppningarna i väggen med vilka fläkten skall anslutas bör ha samma diameter som luftutsläppet (anslutningsflänsen). avledningsröret medlevereras inte och skall införskaffas separat. Vi avsäger oss därför allt ansvar gällande denna typ av problem. Röret skall vara så rakt som möjligt (högsta tillåtna vinkel på böjarna 90°). I det fall fläkten saknar stickkontakt (direktanslutning till nätet), eller om uttaget är placerat på en svåråtkomlig plats skall en godkänd tvåpolig strömbrytare installeras som garanterar en fullkomlig frånkoppling från nätet i samband med överspänningsklass III, i enlighet med installationsbestämmelserna. Denna /dessa monteras tillbaka Endast om fläkten skall användas som filterversion. I annat fall skall möbler och delar i området intill installationsplatsen så långt det är möjligt skyddas. [. . . ] Byt ut den trasiga lampan med en lampa av samma typ enligt anvisningarna på märkplåten eller intill fläktens lampa. [. . . ]

ANVÄNDARVILLKOR FÖR ATT LADDA NER INSTRUKTIONSBOKEN GORENJE WHI943A3XGB

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad...
Lastmanuals kan inte på något sätt hållas ansvarigt för att det dokument du söker saknas, är inkomplett, på ett annat språk än ditt eget eller om modellbeteckning eller språk inte stämmer med beskrivningen. Lastmanuals tillhandahåller ingen översättningsservice.

Klicka på ”Ladda ner manualen” i slutet av texten för att godkänna användarvillkoren. Nedladdningen startar genast.

Leta efter manual

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Med ensamrätt.
Varumärken och produktnamn är respektive rättsinnehavares egendom.

flag