Instruktionsbok FALMEC FUTURA ANGOLO

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad... Glöm inte: läs alltid instruktionsboken innan du köper något!

Om det här dokumentet innehåller det du söker kan du ladda ner det direkt. Lastmanuals erbjuder dig snabb och enkel tillgång till FALMEC FUTURA ANGOLO instruktionsboken Vi hoppas att den här FALMEC FUTURA ANGOLO manualen blir till nytta för dig

Hjälp med att ladda ner manualen för FALMEC FUTURA ANGOLO


FALMEC FUTURA ANGOLO : Ladda ner hela instruktionsboken (1728 Ko)

Utdrag ur manual: manual FALMEC FUTURA ANGOLO

Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen

[. . . ] Innan du installerar kåpan skall du kontrollera att alla dess delar är hela och fungerar bra. [. . . ] Det minsta avståndet mellan den högsta delen på matlagningsutrustningen och den låga delen av kökskåpan anges i monteringsanvisningarna. Elsystemet är enligt lag och klarar apparatens belastning (se typskylten med de tekniska egenskaperna placerad inuti kåpan). Ledningarna måste anslutas enligt följande: gul-gröna ledningen måste användas för jordanslutningen, den blå ledningen för neutral och den bruna ledningen för fas. LJUSOMKOPPLARE 0 I läge 0 är ljuset släckt 1 I läge 1 är ljuset tänt MOTOROMKOPPLARE 0 I läge 0 är motorn släckt 1 I läge 1 fungerar motorn på låg hastighet 2 I läge 2 fungerar motorn på medelhög hastighet 3 I läge 3 fungerar motorn på maximal hastighet I denna version passerar luften genom aktiva koliltren för rening och återcirkuleras sedan tillbaka till köket. Rengöringen av glaspanelerna utförs endast med speciella rengöringsmedel som inte är frätande eller slipande med en mjuk trasa. Vänligen kontakta dina lokala myndigheter för ytterligare information om den närmaste återvinningscentralen. [. . . ] Tvätt i diskmaskin är tillåten men kan orsaka brunfärgning av iltren: för att minska detta problem skall du tvätta vid låga temperaturer (max 55°C). [. . . ]

ANVÄNDARVILLKOR FÖR ATT LADDA NER INSTRUKTIONSBOKEN FALMEC FUTURA ANGOLO

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad...
Lastmanuals kan inte på något sätt hållas ansvarigt för att det dokument du söker saknas, är inkomplett, på ett annat språk än ditt eget eller om modellbeteckning eller språk inte stämmer med beskrivningen. Lastmanuals tillhandahåller ingen översättningsservice.

Klicka på ”Ladda ner manualen” i slutet av texten för att godkänna användarvillkoren. Nedladdningen startar genast.

Leta efter manual

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Med ensamrätt.
Varumärken och produktnamn är respektive rättsinnehavares egendom.

flag