Instruktionsbok FALMEC EOLO E.ION

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad... Glöm inte: läs alltid instruktionsboken innan du köper något!

Om det här dokumentet innehåller det du söker kan du ladda ner det direkt. Lastmanuals erbjuder dig snabb och enkel tillgång till FALMEC EOLO E.ION instruktionsboken Vi hoppas att den här FALMEC EOLO E.ION manualen blir till nytta för dig

Hjälp med att ladda ner manualen för FALMEC EOLO E.ION


FALMEC EOLO E.ION : Ladda ner hela instruktionsboken (24841 Ko)

Utdrag ur manual: manual FALMEC EOLO E.ION

Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen

[. . . ] Det måste dessutom följa de europeiska bestämmelserna om störningsskydd. [. . . ] Det minsta avståndet mellan den högsta delen på matlagningsutrustningen och den låga delen av kökskåpan anges i monteringsanvisningarna. Elsystemet är enligt lag och klarar apparatens belastning (se typskylten med de tekniska egenskaperna placerad inuti kåpan). Ledningarna måste anslutas enligt följande: gul-gröna ledningen måste användas för jordanslutningen, den blå ledningen för neutral och den bruna ledningen för fas. Vid avslutad matlagning skall du låta kåpan arbeta tills all ånga och alla lukter har sugits upp helt. Ju fler föroreningar det finns, desto mer intensiv blir den gula färgen. Rengöringen av glaspanelerna utförs endast med speciella rengöringsmedel som inte är frätande eller slipande med en mjuk trasa. [. . . ] INFORMATION OM KASSERING I LÄNDER SOM INTE TILLHÖR DEN EUROPEISKA UNIONEN Symbolen med den överkryssade soptunnan gäller endast inom den Europeiska Unionen: om du vill kassera denna utrustning i andra länder råder vi dig att kontakta de lokala myndigheterna eller återförsäljaren för att fråga om korrekt kasseringsmetod. [. . . ]

ANVÄNDARVILLKOR FÖR ATT LADDA NER INSTRUKTIONSBOKEN FALMEC EOLO E.ION

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad...
Lastmanuals kan inte på något sätt hållas ansvarigt för att det dokument du söker saknas, är inkomplett, på ett annat språk än ditt eget eller om modellbeteckning eller språk inte stämmer med beskrivningen. Lastmanuals tillhandahåller ingen översättningsservice.

Klicka på ”Ladda ner manualen” i slutet av texten för att godkänna användarvillkoren. Nedladdningen startar genast.

Leta efter manual

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Med ensamrätt.
Varumärken och produktnamn är respektive rättsinnehavares egendom.

flag