Instruktionsbok FALMEC ELLITTICA

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad... Glöm inte: läs alltid instruktionsboken innan du köper något!

Om det här dokumentet innehåller det du söker kan du ladda ner det direkt. Lastmanuals erbjuder dig snabb och enkel tillgång till FALMEC ELLITTICA instruktionsboken Vi hoppas att den här FALMEC ELLITTICA manualen blir till nytta för dig

Hjälp med att ladda ner manualen för FALMEC ELLITTICA


FALMEC ELLITTICA : Ladda ner hela instruktionsboken (6157 Ko)

Utdrag ur manual: manual FALMEC ELLITTICA

Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen

[. . . ] Om detta inte är möjligt skall det finnas en huvudströmbrytare på en lättillgänglig plats för att koppla bort kåpan när det behövs. [. . . ] Det minsta avståndet mellan den högsta delen på matlagningsutrustningen och den låga delen av kökskåpan anges i monteringsanvisningarna. Elsystemet är enligt lag och klarar apparatens belastning (se typskylten med de tekniska egenskaperna placerad inuti kåpan). Ledningarna måste anslutas enligt följande: gul-gröna ledningen måste användas för jordanslutningen, den blå ledningen för neutral och den bruna ledningen för fas. I denna version passerar luften genom aktiva kolfiltren för rening och återcirkuleras sedan tillbaka till köket. Vid avslutad matlagning skall du låta kåpan arbeta tills all ånga och alla lukter har sugits upp helt. De aktiva kolfiltren skall bytas ut var 3:e till 4:e månad beroende på kåpans användningsfrekvens. Rengöringen av glaspanelerna utförs endast med speciella rengöringsmedel som inte är frätande eller slipande med en mjuk trasa. Vänligen kontakta dina lokala myndigheter för ytterligare information om den närmaste återvinningscentralen. [. . . ] Tvätt i diskmaskin är tillåten men kan orsaka brunfärgning av filtren: för att minska detta problem skall du tvätta vid låga temperaturer (max 55°C). [. . . ]

ANVÄNDARVILLKOR FÖR ATT LADDA NER INSTRUKTIONSBOKEN FALMEC ELLITTICA

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad...
Lastmanuals kan inte på något sätt hållas ansvarigt för att det dokument du söker saknas, är inkomplett, på ett annat språk än ditt eget eller om modellbeteckning eller språk inte stämmer med beskrivningen. Lastmanuals tillhandahåller ingen översättningsservice.

Klicka på ”Ladda ner manualen” i slutet av texten för att godkänna användarvillkoren. Nedladdningen startar genast.

Leta efter manual

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Med ensamrätt.
Varumärken och produktnamn är respektive rättsinnehavares egendom.

flag