Instruktionsbok FALMEC DOWN DRAFT

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad... Glöm inte: läs alltid instruktionsboken innan du köper något!

Om det här dokumentet innehåller det du söker kan du ladda ner det direkt. Lastmanuals erbjuder dig snabb och enkel tillgång till FALMEC DOWN DRAFT instruktionsboken Vi hoppas att den här FALMEC DOWN DRAFT manualen blir till nytta för dig

Hjälp med att ladda ner manualen för FALMEC DOWN DRAFT


FALMEC DOWN DRAFT : Ladda ner hela instruktionsboken (23904 Ko)

Utdrag ur manual: manual FALMEC DOWN DRAFT

Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen

[. . . ] Innan du installerar kåpan skall du kontrollera att alla dess delar är hela och fungerar bra. [. . . ] Ledningarna måste anslutas enligt följande: gul-gröna ledningen måste användas för jordanslutningen, den blå ledningen för neutral och den bruna ledningen för fas. I denna version passerar luften genom aktiva kolfiltren för rening och återcirkuleras sedan tillbaka till köket. Vid avslutad matlagning skall du låta kåpan arbeta tills all ånga och alla lukter har sugits upp helt. De aktiva kolfiltren skall bytas ut var 3:e till 4:e månad beroende på kåpans användningsfrekvens. Om det finns flera fjärrkontroller i samma rum kan du skapa en ny kod med följande procedur. Tryck på knapparna UP och DOWN på fjärrkontrollen samtidigt i mer än 5 sekunder: genomförd återställning bekräftas av tre korta blinkningar på displayen. Gå vidare med associeringen mellan kåpa och fjärrkontroll såsom beskrivits i Rengöringen av glaspanelerna utförs endast med speciella rengöringsmedel som inte är frätande eller slipande med en mjuk trasa. Tvätt i diskmaskin är tillåten men kan orsaka brunfärgning av filtren: för att minska detta problem skall du tvätta vid låga temperaturer (max 55°C). [. . . ] Apparatet skal kasseres anbefaler vi derfor at du kontakter de lokale myndigheter [. . . ]

ANVÄNDARVILLKOR FÖR ATT LADDA NER INSTRUKTIONSBOKEN FALMEC DOWN DRAFT

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad...
Lastmanuals kan inte på något sätt hållas ansvarigt för att det dokument du söker saknas, är inkomplett, på ett annat språk än ditt eget eller om modellbeteckning eller språk inte stämmer med beskrivningen. Lastmanuals tillhandahåller ingen översättningsservice.

Klicka på ”Ladda ner manualen” i slutet av texten för att godkänna användarvillkoren. Nedladdningen startar genast.

Leta efter manual

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Med ensamrätt.
Varumärken och produktnamn är respektive rättsinnehavares egendom.

flag