Instruktionsbok FALMEC CONCORDE

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad... Glöm inte: läs alltid instruktionsboken innan du köper något!

Om det här dokumentet innehåller det du söker kan du ladda ner det direkt. Lastmanuals erbjuder dig snabb och enkel tillgång till FALMEC CONCORDE instruktionsboken Vi hoppas att den här FALMEC CONCORDE manualen blir till nytta för dig

Hjälp med att ladda ner manualen för FALMEC CONCORDE


FALMEC CONCORDE : Ladda ner hela instruktionsboken (19367 Ko)

Utdrag ur manual: manual FALMEC CONCORDE

Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen

[. . . ] Om detta inte är möjligt skall det finnas en huvudströmbrytare på en lättillgänglig plats för att koppla bort kåpan när det behövs. [. . . ] Det minsta avståndet mellan den högsta delen på matlagningsutrustningen och den låga delen av kökskåpan anges i monteringsanvisningarna. Elsystemet är enligt lag och klarar apparatens belastning (se typskylten med Ledningarna måste anslutas enligt följande: gul-gröna ledningen måste användas för jordanslutningen, den blå ledningen för neutral och den bruna ledningen för fas. I denna version passerar luften genom aktiva kolfiltren för rening och återcirkuleras sedan tillbaka till köket. Vid avslutad matlagning skall du låta kåpan arbeta tills all ånga och alla lukter har sugits upp helt. De aktiva kolfiltren skall bytas ut var 3:e till 4:e månad beroende på kåpans användningsfrekvens. Tvätt i diskmaskin är tillåten men kan orsaka brunfärgning av filtren: för att minska detta problem skall du tvätta vid låga temperaturer (max 55°C). [. . . ] INFORMATION OM KASSERING I LÄNDER SOM INTE TILLHÖR DEN EUROPEISKA UNIONEN Symbolen med den överkryssade soptunnan gäller endast inom den Europeiska Unionen: om du vill kassera denna utrustning i andra länder råder vi dig att kontakta de lokala myndigheterna eller återförsäljaren för att fråga om korrekt kasseringsmetod. [. . . ]

ANVÄNDARVILLKOR FÖR ATT LADDA NER INSTRUKTIONSBOKEN FALMEC CONCORDE

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad...
Lastmanuals kan inte på något sätt hållas ansvarigt för att det dokument du söker saknas, är inkomplett, på ett annat språk än ditt eget eller om modellbeteckning eller språk inte stämmer med beskrivningen. Lastmanuals tillhandahåller ingen översättningsservice.

Klicka på ”Ladda ner manualen” i slutet av texten för att godkänna användarvillkoren. Nedladdningen startar genast.

Leta efter manual

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Med ensamrätt.
Varumärken och produktnamn är respektive rättsinnehavares egendom.

flag