Instruktionsbok FALMEC CIELO

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad... Glöm inte: läs alltid instruktionsboken innan du köper något!

Om det här dokumentet innehåller det du söker kan du ladda ner det direkt. Lastmanuals erbjuder dig snabb och enkel tillgång till FALMEC CIELO instruktionsboken Vi hoppas att den här FALMEC CIELO manualen blir till nytta för dig

Hjälp med att ladda ner manualen för FALMEC CIELO


FALMEC CIELO : Ladda ner hela instruktionsboken (16999 Ko)

Utdrag ur manual: manual FALMEC CIELO

Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen

[. . . ] Innan du installerar kåpan skall du kontrollera att alla dess delar är hela och fungerar bra. [. . . ] Det minsta avståndet mellan den högsta delen på matlagningsutrustningen och den låga delen av kökskåpan anges i monteringsanvisningarna. Elsystemet är enligt lag och klarar apparatens belastning (se typskylten med de tekniska egenskaperna placerad inuti kåpan). Ledningarna måste anslutas enligt följande: gul-gröna ledningen måste användas för jordanslutningen, den blå ledningen för neutral och den bruna ledningen för fas. I denna version passerar luften genom zeolit filter för rening och återcirkuleras sedan tillbaka till köket. Sätt på /slå av ljuset Kort impuls: tändning och släckning av ljuset Lång impuls: ändring av ljusstyrka från 2700K-5600K Vid avslutad matlagning skall du låta kåpan arbeta tills all ånga och alla lukter har sugits upp helt. Om det finns flera fjärrkontroller i samma rum kan du skapa en ny kod med följande procedur. Tryck på knapparna UP och DOWN på fjärrkontrollen samtidigt i mer än 5 sekunder: genomförd återställning bekräftas av tre korta blinkningar på displayen. Gå vidare med associeringen mellan kåpa och fjärrkontroll såsom beskrivits i Rengöringen av glaspanelerna utförs endast med speciella rengöringsmedel som inte är frätande eller slipande med en mjuk trasa. [. . . ] Tvätt i diskmaskin är tillåten men kan orsaka brunfärgning av filtren: för att minska detta problem skall du tvätta vid låga temperaturer (max 55°C). [. . . ]

ANVÄNDARVILLKOR FÖR ATT LADDA NER INSTRUKTIONSBOKEN FALMEC CIELO

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad...
Lastmanuals kan inte på något sätt hållas ansvarigt för att det dokument du söker saknas, är inkomplett, på ett annat språk än ditt eget eller om modellbeteckning eller språk inte stämmer med beskrivningen. Lastmanuals tillhandahåller ingen översättningsservice.

Klicka på ”Ladda ner manualen” i slutet av texten för att godkänna användarvillkoren. Nedladdningen startar genast.

Leta efter manual

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Med ensamrätt.
Varumärken och produktnamn är respektive rättsinnehavares egendom.

flag