Instruktionsbok ELECTROLUX LNC7MD32W2

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad... Glöm inte: läs alltid instruktionsboken innan du köper något!

Om det här dokumentet innehåller det du söker kan du ladda ner det direkt. Lastmanuals erbjuder dig snabb och enkel tillgång till ELECTROLUX LNC7MD32W2 instruktionsboken Vi hoppas att den här ELECTROLUX LNC7MD32W2 manualen blir till nytta för dig

Hjälp med att ladda ner manualen för ELECTROLUX LNC7MD32W2


ELECTROLUX LNC7MD32W2 : Ladda ner hela instruktionsboken (18956 Ko)

Utdrag ur manual: manual ELECTROLUX LNC7MD32W2

Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen

[. . . ] Håll allt förpackningsmaterial borta från barn och kassera på lämpligt sätt. [. . . ] för Mer detaljerad information om återvinning av denna produkt, vänligen kontakta ditt lokala stadskontor, din hushållsavfallstjänst eller återförsäljaren där du köpte produkten. Detta läge används för att kyla dryckerna inom en justerbar tid. När du trycker på denna knapp kommer temperaturen att minska på motsvarande sätt. När du trycker på denna knapp kommer temperaturen att minska på motsvarande sätt. Ditt kylskåp bör drivas upp till 24 timmar beroende på omgivningstemperaturen, utan avbrott efter att ha inkopplats tills dess har svalnat helt. För att vara säker på att ha en låg temperatur i detta område, se till att hyllan ligger i nivå med denna symbol, som visas på bilden. Placera inte mat du skall frysa in i närheten av redan frusen mat. Detta händer ofta efter långvariga Detta händer ofta efter: Ljud från kylskåpet vid denna tid är normalt och beror på att den fungerar. [. . . ] Fjern de produktene som har tinet helt eller delvis i løpet av perioden med feil. [. . . ]

ANVÄNDARVILLKOR FÖR ATT LADDA NER INSTRUKTIONSBOKEN ELECTROLUX LNC7MD32W2

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad...
Lastmanuals kan inte på något sätt hållas ansvarigt för att det dokument du söker saknas, är inkomplett, på ett annat språk än ditt eget eller om modellbeteckning eller språk inte stämmer med beskrivningen. Lastmanuals tillhandahåller ingen översättningsservice.

Klicka på ”Ladda ner manualen” i slutet av texten för att godkänna användarvillkoren. Nedladdningen startar genast.

Leta efter manual

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Med ensamrätt.
Varumärken och produktnamn är respektive rättsinnehavares egendom.

flag