Instruktionsbok CANDY CMNV 6182XWD

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad... Glöm inte: läs alltid instruktionsboken innan du köper något!

Om det här dokumentet innehåller det du söker kan du ladda ner det direkt. Lastmanuals erbjuder dig snabb och enkel tillgång till CANDY CMNV 6182XWD instruktionsboken Vi hoppas att den här CANDY CMNV 6182XWD manualen blir till nytta för dig

Hjälp med att ladda ner manualen för CANDY CMNV 6182XWD


CANDY CMNV 6182XWD : Ladda ner hela instruktionsboken (5487 Ko)

Utdrag ur manual: manual CANDY CMNV 6182XWD

Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen

[. . . ] Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk eller liknande användning som t. Denna apparat får endast användas för förvaring av livsmedel. [. . . ] För att avaktivera Fast Cooling: Tryck på "alternativ" tills det blinkar och tryck sedan på "OK" för att avaktivera denna funktion. För att avaktivera Fast Freezing: Tryck på "alternativ" tills den kommer till "fast freezing" och tryck sedan på "OK" för att avsluta denna funktion. För att avaktivera Vacation: Tryck på "alternativ" tills den kommer till "Vacation" och tryck sedan på "OK" för att avsluta denna funktion. UPPSTARTSFÖRDRÖJNING: För att förhindra att kylskåpet skadas i händelse av plötsligt strömavbrott och omstart kommer enheten inte att starta om omedelbart om den stängs av i mindre än 5 minuter. fÖR HÖG TEMPERATUR I FRYSLARM (endast vid påslagning): När frystemperaturen är högre än 10 °C vid första anslutningen till strömmen tänds symbollampan på frysen och siffran som anger temperaturen börjar att blinka. Tryck på någon knapp eller vänta i 5 sekunder, blinkandet stannar och den går tillbaka till den inställda temperaturen. Från och med nu kommer det att vara möjligt att hantera produkten genom att använda knapparna på displayen eller med appen: båda kommer att justeras enligt det senaste kommandot som ges. Från och med nu kommer det att vara möjligt att hantera produkten genom att använda knapparna på displayen eller med appen: båda kommer att justeras enligt det senaste kommandot som ges. fAST COOL-knappen: när "FAST COOL"-knappen trycks in aktiveras snabbkylningsfunktion enligt 21 °C i kontrollpanelen. Maximal körtid är 3 timmar, sedan ställs denna temperatur in på 1. [. . . ] Denna apparat är märkt enligt EU-direktivet 2012/19 /EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Relevanta europeiska säkerhets-, hälso- och miljökrav som är tillämpliga inom lagstiftningen för [. . . ]

ANVÄNDARVILLKOR FÖR ATT LADDA NER INSTRUKTIONSBOKEN CANDY CMNV 6182XWD

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad...
Lastmanuals kan inte på något sätt hållas ansvarigt för att det dokument du söker saknas, är inkomplett, på ett annat språk än ditt eget eller om modellbeteckning eller språk inte stämmer med beskrivningen. Lastmanuals tillhandahåller ingen översättningsservice.

Klicka på ”Ladda ner manualen” i slutet av texten för att godkänna användarvillkoren. Nedladdningen startar genast.

Leta efter manual

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Med ensamrätt.
Varumärken och produktnamn är respektive rättsinnehavares egendom.

flag