Instruktionsbok CANDY CMDS 5122W

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad... Glöm inte: läs alltid instruktionsboken innan du köper något!

Om det här dokumentet innehåller det du söker kan du ladda ner det direkt. Lastmanuals erbjuder dig snabb och enkel tillgång till CANDY CMDS 5122W instruktionsboken Vi hoppas att den här CANDY CMDS 5122W manualen blir till nytta för dig

Hjälp med att ladda ner manualen för CANDY CMDS 5122W


CANDY CMDS 5122W : Ladda ner hela instruktionsboken (4781 Ko)

Utdrag ur manual: manual CANDY CMDS 5122W

Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen

[. . . ] Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk eller liknande användning som t. [. . . ] Apparaten är utformad för att fungera inom det begränsade intervallets omgivningstemperatur beroende på klimatzon. Om den är installerad bredvid en värmekälla eller ett kylskåp, behåll följande minsta sidoklareringar: ?ppna dörren 30 minuter senare om temperaturen i kylskåpet har sjunkit ordentligt, det visar att kylsystemet fungerar korrekt. När kylskåpet har varit påslaget under en tid ställer temperaturregulatorn automatiskt in temperaturen inom gränserna när det öppnas efter en tid. Detta kan ta 2-3 timmar Markeringarna på vredet är temperaturgraderna, INTE den exakta temperaturgraden. Kyl/frysen kanske inte fungerar vid rätt temperatur om det är placerat i ett särskilt varmt eller kallt rum eller om du ofta öppnar kyl/frysendörren. Många livsmedel ser ut på samma sätt när de är frysta, så noggrann märkning hjälper till att inte glömma vad en viss artikel är. [. . . ] Genom att sätta varumärket på denna produkt bekräftar vi överensstämmelse med alla relevanta europeiska säkerhets-, hälso- och miljökrav som är tillämpliga inom lagstiftningen för denna produkt. [. . . ]

ANVÄNDARVILLKOR FÖR ATT LADDA NER INSTRUKTIONSBOKEN CANDY CMDS 5122W

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad...
Lastmanuals kan inte på något sätt hållas ansvarigt för att det dokument du söker saknas, är inkomplett, på ett annat språk än ditt eget eller om modellbeteckning eller språk inte stämmer med beskrivningen. Lastmanuals tillhandahåller ingen översättningsservice.

Klicka på ”Ladda ner manualen” i slutet av texten för att godkänna användarvillkoren. Nedladdningen startar genast.

Leta efter manual

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Med ensamrätt.
Varumärken och produktnamn är respektive rättsinnehavares egendom.

flag