Instruktionsbok CANDY CMC644TP

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad... Glöm inte: läs alltid instruktionsboken innan du köper något!

Om det här dokumentet innehåller det du söker kan du ladda ner det direkt. Lastmanuals erbjuder dig snabb och enkel tillgång till CANDY CMC644TP instruktionsboken Vi hoppas att den här CANDY CMC644TP manualen blir till nytta för dig

Hjälp med att ladda ner manualen för CANDY CMC644TP


CANDY CMC644TP : Ladda ner hela instruktionsboken (7378 Ko)

Utdrag ur manual: manual CANDY CMC644TP

Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen

[. . . ] Det overholder alle de relevante europæiske sikkerhedsanvisninger samt de krav til Läs denna instruktionsbok noga innan du använder hällen och förvara den på ett säkert ställe för framtida referens. [. . . ] Timerns indikator visar "P5" vilket betyder effektnivå 5. Den röda punkten bredvid nivåindikatorn tänds och visar att zonen är vald. Ställa in flera zoner: Stegen för att ställa in flera zoner liknar stegen för att ställa in en zon. När du har ställt in tiden för flera värmezoner samtidigt visar punkterna vid värmezonerna i fråga att de är på. Om motsvarande kokzon visar en effektnivå, är kärlet lämpligt. Om motsvarande kokzon visar en effektnivå, är kärlet lämpligt att använda på induktionshällen. Vänta tills temperaturen på keramikplattan går tillbaka till normal. tryck på knappen "ON/OFF" för att starta om apparaten. [. . . ] Denna apparat är märkt enligt EU-direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller För ytterligare information om behandling, återanvändning och återvinning av denna produkt kontakta din kommun, din sophämtningstjänst eller den butik där du köpte För ytterligare information om behandling, återanvändning och återvinning av denna produkt kontakta din kommun, [. . . ]

ANVÄNDARVILLKOR FÖR ATT LADDA NER INSTRUKTIONSBOKEN CANDY CMC644TP

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad...
Lastmanuals kan inte på något sätt hållas ansvarigt för att det dokument du söker saknas, är inkomplett, på ett annat språk än ditt eget eller om modellbeteckning eller språk inte stämmer med beskrivningen. Lastmanuals tillhandahåller ingen översättningsservice.

Klicka på ”Ladda ner manualen” i slutet av texten för att godkänna användarvillkoren. Nedladdningen startar genast.

Leta efter manual

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Med ensamrätt.
Varumärken och produktnamn är respektive rättsinnehavares egendom.

flag