Instruktionsbok CANDY CIC642

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad... Glöm inte: läs alltid instruktionsboken innan du köper något!

Om det här dokumentet innehåller det du söker kan du ladda ner det direkt. Lastmanuals erbjuder dig snabb och enkel tillgång till CANDY CIC642 instruktionsboken Vi hoppas att den här CANDY CIC642 manualen blir till nytta för dig

Hjälp med att ladda ner manualen för CANDY CIC642


CANDY CIC642 : Ladda ner hela instruktionsboken (10406 Ko)

Utdrag ur manual: manual CANDY CIC642

Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen

[. . . ] Läs noga igenom denna instruktionsbok innan spishällen tas i bruk och förvara den för framtida bruk. [. . . ] OBS: efter att man tryckt på knappen "ON/OFF" förblir induktionshällen i standby-läge om inget annat görs inom 1 minuter. För att låsa den skall man hålla knappen "låsanordning" (Interlock) nedtryckt: spishällen blockeras, displayen för timern visar symbolen "Lo" och alla andra funktioner är urkopplade. Timerns indikator visar "P5" vilket betyder effektnivå 5. Timerns indikator visar "P5" vilket betyder effektnivå 5. Om det på indikatorn för denna kokzon visas en värmenivå betyder detta att kastrullen är lämplig; om i stället symbolen "U" visas betyder detta att kastrullen inte är lämpad för bruk på induktionshäll. Sätt en magnet på kastrullen: om magneten dras till kastrullen betyder detta att kastrullen är lämplig för bruk på elektrisk häll. [. . . ] För ytterligare information om hantering, avyttring och återanvändning av denna produkt, kontakta den lokala uppsamlingsplatsen eller den affär där produkten har köpts. [. . . ]

ANVÄNDARVILLKOR FÖR ATT LADDA NER INSTRUKTIONSBOKEN CANDY CIC642

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad...
Lastmanuals kan inte på något sätt hållas ansvarigt för att det dokument du söker saknas, är inkomplett, på ett annat språk än ditt eget eller om modellbeteckning eller språk inte stämmer med beskrivningen. Lastmanuals tillhandahåller ingen översättningsservice.

Klicka på ”Ladda ner manualen” i slutet av texten för att godkänna användarvillkoren. Nedladdningen startar genast.

Leta efter manual

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Med ensamrätt.
Varumärken och produktnamn är respektive rättsinnehavares egendom.

flag