Instruktionsbok CANDY CFDN 180 EU/1

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad... Glöm inte: läs alltid instruktionsboken innan du köper något!

Om det här dokumentet innehåller det du söker kan du ladda ner det direkt. Lastmanuals erbjuder dig snabb och enkel tillgång till CANDY CFDN 180 EU/1 instruktionsboken Vi hoppas att den här CANDY CFDN 180 EU/1 manualen blir till nytta för dig

Hjälp med att ladda ner manualen för CANDY CFDN 180 EU/1


CANDY CFDN 180 EU/1 : Ladda ner hela instruktionsboken (2278 Ko)

Utdrag ur manual: manual CANDY CFDN 180 EU/1

Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen

[. . . ] Denna frys får endast Om frysen inte står i lod påverkas dörren och den magnetiska tätningen, vilket kan orsaka att frysen fungerar dåligt. [. . . ] tillslagsfördröjning Om strömmen till kylskåpet slås av inom fem minuter från det att apparaten startades, starta inte kylskåpet igen omedelbart eftersom detta kan skada processorerna. Detta sänker temperaturen i frysen (till ca -30 ), fryser maten snabbare och hjälper till att hålla inne alla matens goda egenskaper. Om kylskåpet/frysen inte står i lod påverkas dörren och den magnetiska tätningen, vilket kan orsaka att kylskåpet/frysen fungerar dåligt. Slå inte igång kylskåpet/frysen inom fyra timmar När apparaten står på plats måste den lämnas ifred i fyra timmar. Ta ut allt du behöver samtidigt och stäng dörren så snart som Av denna anledning är det viktigt att lämna luftutrymme runt livsmedel, för att underlätta luftflödet. Denna produkt ska servas av en behörig ingenjör och endast behöriga reservdelar ska användas. [. . . ] ?verensstämmelse Genom att placera märket på denna produkt bekräftar vi överensstämmelse med alla relevanta europeiska säkerhets-, hälso- och miljökrav som juridiskt gäller för denna produkt. [. . . ]

ANVÄNDARVILLKOR FÖR ATT LADDA NER INSTRUKTIONSBOKEN CANDY CFDN 180 EU/1

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad...
Lastmanuals kan inte på något sätt hållas ansvarigt för att det dokument du söker saknas, är inkomplett, på ett annat språk än ditt eget eller om modellbeteckning eller språk inte stämmer med beskrivningen. Lastmanuals tillhandahåller ingen översättningsservice.

Klicka på ”Ladda ner manualen” i slutet av texten för att godkänna användarvillkoren. Nedladdningen startar genast.

Leta efter manual

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Med ensamrätt.
Varumärken och produktnamn är respektive rättsinnehavares egendom.

flag