Instruktionsbok BOSCH MUM54211

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad... Glöm inte: läs alltid instruktionsboken innan du köper något!

Om det här dokumentet innehåller det du söker kan du ladda ner det direkt. Lastmanuals erbjuder dig snabb och enkel tillgång till BOSCH MUM54211 instruktionsboken Vi hoppas att den här BOSCH MUM54211 manualen blir till nytta för dig

Hjälp med att ladda ner manualen för BOSCH MUM54211


BOSCH MUM54211 : Ladda ner hela instruktionsboken (32964 Ko)

Utdrag ur manual: manual BOSCH MUM54211

Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen

[. . . ] Läs noga denna bruksanvisning före användning för att få viktiga anvisningar om säkerhet och om hur denna apparat används. [. . . ] Om anslutningskabeln av denna apparat skulle skadas får den endast bytas ut av tillverkaren, eller dennes kundtjänst eller en liknande kvalificerad person, för att undvika risker. Använd endast strömvredet för att starta och stänga av apparaten. Grönsaksskäraren får endast sättas fast/lossas när drivuttaget står stilla och stickkontakten är utdragen ur vägguttaget. Apparaten får endast användas tillsammans med originaltillbehör. I läge 1 och 3 går apparaten endast att starta när: ­ när blandarskålen (11) sitter på uttaget Starta apparaten igen genom att först vrida strömvredet till 0/off och därefter starta igen. Grönsaksskäraren får endast sättas fast/ lossas när drivuttaget står stilla och stickkontakten är utdragen ur vägguttaget. [. . . ] Denna maskin är märkt i enlighet med den europeiska riktlinjen 2012/19/EU för elektriska och elektroniska maskiner som ska skrotas (waste electrical and electronic equipment ­ WEEE). [. . . ]

ANVÄNDARVILLKOR FÖR ATT LADDA NER INSTRUKTIONSBOKEN BOSCH MUM54211

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad...
Lastmanuals kan inte på något sätt hållas ansvarigt för att det dokument du söker saknas, är inkomplett, på ett annat språk än ditt eget eller om modellbeteckning eller språk inte stämmer med beskrivningen. Lastmanuals tillhandahåller ingen översättningsservice.

Klicka på ”Ladda ner manualen” i slutet av texten för att godkänna användarvillkoren. Nedladdningen startar genast.

Leta efter manual

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Med ensamrätt.
Varumärken och produktnamn är respektive rättsinnehavares egendom.

flag