Instruktionsbok BEST ZETA HF

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad... Glöm inte: läs alltid instruktionsboken innan du köper något!

Om det här dokumentet innehåller det du söker kan du ladda ner det direkt. Lastmanuals erbjuder dig snabb och enkel tillgång till BEST ZETA HF instruktionsboken Vi hoppas att den här BEST ZETA HF manualen blir till nytta för dig

Hjälp med att ladda ner manualen för BEST ZETA HF


BEST ZETA HF : Ladda ner hela instruktionsboken (4797 Ko)

Utdrag ur manual: manual BEST ZETA HF

Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen

[. . . ] Endast för kåpor med elektronisk styrning: Den 4:e hastigheten (intensiv) sänks automatiskt till den 3:e hastigheten efter 5 minuters drift i syfte att optimera energiförbrukningen. [. . . ] Knapp B = sätter på/stänger av TIMERN: genom att trycka 1 gång aktiveras timern, fem minuter efter vilket motorn stannar (på skärmen blinkar samtidigt numret på den valda hastigheten); timern förblir aktiv om motorns hastighet ändras. Skärm C = - visar den valda motorhastigheten (från 1 till 4); - visar aktiveringen av Timern när numret blinkar; - visar filteralarmet när det centrala segmentet tänds eller blinkar. Skärmens centrala segment tänds) ska antifettfiltret rengöras (30 funktionstimmar har gått); om det centrala segmentet istället blinkar ska antifettfiltret rengöras och kolfiltret (bytas 120 funktionstimmar har gått). Naturligtvis om er fläkt inte är av filtrerad variant och alltså inte har kolfilter, ska bara antifettfiltret rengöras, såväl då det centrala segmentet tånds, som då det blinkar. Ringklockan: varje gång varan programeras med hjälp av tangentbordet eller fjärrkontrollen ger ringklockan ifrån sig ett "beep". Om något inte fungerar riktigt, innan du kallar på teknisk service, utför den enkla kontrollverksamheten beskriven nedan: · Lampan fungerar inte Strålkastare (LED): Om en lampa av denna typ inte är placerad i nedanstående tabell på sidan med "varningar", kontakta teknisk service. [. . . ] Fjärrkontrollen fungerar inte (om den bifogades till uppsättningen) Möjlig orsak (1): Ingen förbindelse mellan fjärrkontrollen och spiskåpan. [. . . ]

ANVÄNDARVILLKOR FÖR ATT LADDA NER INSTRUKTIONSBOKEN BEST ZETA HF

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad...
Lastmanuals kan inte på något sätt hållas ansvarigt för att det dokument du söker saknas, är inkomplett, på ett annat språk än ditt eget eller om modellbeteckning eller språk inte stämmer med beskrivningen. Lastmanuals tillhandahåller ingen översättningsservice.

Klicka på ”Ladda ner manualen” i slutet av texten för att godkänna användarvillkoren. Nedladdningen startar genast.

Leta efter manual

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Med ensamrätt.
Varumärken och produktnamn är respektive rättsinnehavares egendom.

flag