Instruktionsbok BEKO HNE51210S

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad... Glöm inte: läs alltid instruktionsboken innan du köper något!

Om det här dokumentet innehåller det du söker kan du ladda ner det direkt. Lastmanuals erbjuder dig snabb och enkel tillgång till BEKO HNE51210S instruktionsboken Vi hoppas att den här BEKO HNE51210S manualen blir till nytta för dig

Hjälp med att ladda ner manualen för BEKO HNE51210S


BEKO HNE51210S : Ladda ner hela instruktionsboken (1140 Ko)

Utdrag ur manual: manual BEKO HNE51210S

Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen

[. . . ] Denna köksfläkt är endast ämnad för privat bruk i hemmet. [. . . ] Detta/dessa skall endast monteras tillbaka om fläkten skall användas som filterversion. Val av utloppsöppning som skall användas: Gäller endast filterversionen: använd ENDAST den övre utloppsöppningen B1 (Fig. Kontrollera att sidoskåpen, mellan vilka fläkten skall installeras är tillräckligt stabila för att tåla installationen av fläkten. I det fall man önskar installera ventilen i öppningen B2 skall ventilen monteras ned från huset genom att fixeringsskruvarna avlägsnas och pluggen ersätts med denna, därefter fixeras pluggen över öppningen B1. I det fall sidoskåpens tjocklek är 16 mm, skall distansbrickor O (*) appliceras på fläktens sidor i höjd med hålen genom vilka skruvarna med vilka fläkten fixeras i sidoskåpen ska passera. Kolfiltret mättas efter en mer eller mindre lång tidsperiod beroende på i vilken utsträckning fläkten används, på typen av matlagning och hur regelbundet fettfiltren rengörs. [. . . ] I det fall belysningen inte fungerar, kontrollera att lamporna är korrekt iskruvade i sitt säte innan ni kontaktar det tekniska servicekontoret. [. . . ]

ANVÄNDARVILLKOR FÖR ATT LADDA NER INSTRUKTIONSBOKEN BEKO HNE51210S

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad...
Lastmanuals kan inte på något sätt hållas ansvarigt för att det dokument du söker saknas, är inkomplett, på ett annat språk än ditt eget eller om modellbeteckning eller språk inte stämmer med beskrivningen. Lastmanuals tillhandahåller ingen översättningsservice.

Klicka på ”Ladda ner manualen” i slutet av texten för att godkänna användarvillkoren. Nedladdningen startar genast.

Leta efter manual

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Med ensamrätt.
Varumärken och produktnamn är respektive rättsinnehavares egendom.

flag