Instruktionsbok BEKO HCP91310I

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad... Glöm inte: läs alltid instruktionsboken innan du köper något!

Om det här dokumentet innehåller det du söker kan du ladda ner det direkt. Lastmanuals erbjuder dig snabb och enkel tillgång till BEKO HCP91310I instruktionsboken Vi hoppas att den här BEKO HCP91310I manualen blir till nytta för dig

Hjälp med att ladda ner manualen för BEKO HCP91310I


BEKO HCP91310I : Ladda ner hela instruktionsboken (40942 Ko)

Utdrag ur manual: manual BEKO HCP91310I

Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen

[. . . ] Det ä r viktigt att spara denna instruktionsbok så att den ?teranvändning av denna produkt, var god kontakta de lokala Rören och utloppsöppningarna i väggen med vilka fläkten skall anslutas bör ha samma diameter som luftutsläppet (anslutningsflänsen). [. . . ] I det fall fläkten saknar stickkontakt (direktanslutning till nätet), eller om uttaget är placerat på en svåråtkomlig plats skall en godkänd tvåpolig strömbrytare installeras som garanterar en fullkomlig frånkoppling från nätet i samband med överspänningsklass III, i enlighet med installationsbestämmelserna. Kol ltret mättas efter en mer eller mindre lång tidsperiod beroende på i vilken utsträckning fläkten används, på typen av matlagning och hur regelbundet fettfiltren rengörs. Byt ut den trasiga lampan med en lampa av samma typ enligt anvisningarna på märkplåten eller intill fläktens lampa. avlägsna locket A för att göra utrymmet där lamporna sitter åtkomligt. I det fall belysningen inte fungerar, kontrollera att lamporna är korrekt iskruvade i sitt säte innan ni kontaktar det tekniska servicekontoret. Nomaint bojtu spuldzi ar tda pasa veida spuldzi, k tas nordts uz pasbu etietes vai ar k tas ir nordts uz pasas spuldzes gaisa noscj. [. . . ] Sto se tice tehnickih mera i mera sigurnosti koje moraju da se poduzmu prilikom ispustanja para, treba se strogo pridrzavati odredbi i propisa lokalnih vlasti. [. . . ]

ANVÄNDARVILLKOR FÖR ATT LADDA NER INSTRUKTIONSBOKEN BEKO HCP91310I

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad...
Lastmanuals kan inte på något sätt hållas ansvarigt för att det dokument du söker saknas, är inkomplett, på ett annat språk än ditt eget eller om modellbeteckning eller språk inte stämmer med beskrivningen. Lastmanuals tillhandahåller ingen översättningsservice.

Klicka på ”Ladda ner manualen” i slutet av texten för att godkänna användarvillkoren. Nedladdningen startar genast.

Leta efter manual

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Med ensamrätt.
Varumärken och produktnamn är respektive rättsinnehavares egendom.

flag