Instruktionsbok BAUKNECHT ELEKTROGROSZGERATE

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad... Glöm inte: läs alltid instruktionsboken innan du köper något!

Om det här dokumentet innehåller det du söker kan du ladda ner det direkt. Lastmanuals erbjuder dig snabb och enkel tillgång till BAUKNECHT ELEKTROGROSZGERATE instruktionsboken Vi hoppas att den här BAUKNECHT ELEKTROGROSZGERATE manualen blir till nytta för dig

Hjälp med att ladda ner manualen för BAUKNECHT ELEKTROGROSZGERATE


BAUKNECHT ELEKTROGROSZGERATE : Ladda ner hela instruktionsboken (23296 Ko)

Utdrag ur manual: manual BAUKNECHT ELEKTROGROSZGERATE

Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen

[. . . ] För att du skall få mesta möjliga utbyte av din apparat rekommenderar vi att du läser bruksanvisningen noggrant. [. . . ] genom att säkerställa en korrekt skrotning av denna produkt bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa. Symbolen på produkten eller i medföljande dokumentation visar att denna produkt inte får behandlas som vanligt hushållsavfall. Följ lokala bestämmelser om avfallshantering när apparaten skall skrotas. För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där produkten inhandlades. För att god ventilation skall kunna garanteras måste det finnas tillräckligt med utrymme runtom skåpet - både ovanför och på sidorna. Det måste vara möjligt att skilja apparaten från elnätet, antingen genom att dra ut stickkontakten ur eluttaget eller med hjälp av en tvåpolig strömbrytare som skall sitta mellan apparaten och eluttaget. För att få bästa resultat vid infrysning skall termostatratten flyttas ett halvt steg mot de lägre siffrorna då du lägger in matvarorna i frysen. Framför allt bildas det frost i den övre delen av frysdelen, men detta är helt normalt och försämrar inte apparatens funktion. [. . . ] Mængden samt hastigheden, hvormed den dannes, er afhængig af de omgivende klimaforhold samt antallet af gange, døren åbnes. [. . . ]

ANVÄNDARVILLKOR FÖR ATT LADDA NER INSTRUKTIONSBOKEN BAUKNECHT ELEKTROGROSZGERATE

Lastmanuals erbjuder en användarunderstödd plattform för att dela, lagra och söka manualer för hård- och mjukvara: instruktionsböcker, bruksanvisningar, snabbstarter, datablad...
Lastmanuals kan inte på något sätt hållas ansvarigt för att det dokument du söker saknas, är inkomplett, på ett annat språk än ditt eget eller om modellbeteckning eller språk inte stämmer med beskrivningen. Lastmanuals tillhandahåller ingen översättningsservice.

Klicka på ”Ladda ner manualen” i slutet av texten för att godkänna användarvillkoren. Nedladdningen startar genast.

Leta efter manual

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Med ensamrätt.
Varumärken och produktnamn är respektive rättsinnehavares egendom.

flag